Ενημέρωση

Δημιουργία κτιρίων βασισμένα στην τεχνική του cob!

Αρχιτεκτονική στα Έξυπνα Παιδιά!!
Δημιουργία κτιρίων βασισμένα στην τεχνική του cob.
Μετά από παρακολούθηση φωτογραφικού υλικού, τα παιδιά μαθαίνουν την τεχνική του cob, μία τεχνική που συνδυάζει φυσικά υλικά όπως άχυρο, πηλό, χώμα, ξύλο για την κατασκευή κτισμάτων εναρμονισμένων με το φυσικό περιβάλλον.
Έχοντας ως πρότυπο τα μαγευτικά αυτά κτίσματα – γλυπτά, οι αρχιτέκτονες μας δημιουργούν με την ελευθερία που τους δίνει ο πηλός μοναδικά κτίρια με ποικιλομορφία στα σχήματα και στα χρώματα!