Ενημέρωση

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ!!!

Πρόγραμμα σκακιού! ♟♟♟
Ανασκόπηση χρονιάς 2019-2020 στα Έξυπνα Παιδιά!!☺
Τη χρονιά αυτή διδαχθήκαμε από τα πιο απλά όπως οι κινήσεις των πιονιών και των κομματιών μέχρι τα πιο σύνθετα όπως η ανάπτυξη των στρατηγικών μας ικανοτήτων! Η γνώση συνάντησε τη διασκέδαση και αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που δείχνουν πόσα οφέλη αποκομίσαμε από το πρόγραμμα του σκακιού!❣

Πρόγραμμα σκακιού! ♟♟♟Ανασκόπηση χρονιάς 2019-2020 στα Έξυπνα Παιδιά!!☺Τη χρονιά αυτή διδαχθήκαμε από τα πιο απλά όπως οι κινήσεις των πιονιών και των κομματιών μέχρι τα πιο σύνθετα όπως η ανάπτυξη των στρατηγικών μας ικανοτήτων! Η γνώση συνάντησε τη διασκέδαση και αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που δείχνουν πόσα οφέλη αποκομίσαμε από το πρόγραμμα του σκακιού!❣

Posted by Έξυπνα Παιδιά on Friday, 28 August 2020