Ενημέρωση

Παίζουμε pac-man….

S.T.E.A.M. στα Έξυπνα Παιδιά!!!
🤖🤖Παίζουμε με το διάσημο παιχνίδι Pac-Man μετατρεποντας φύλλα αλουμινοχαρτου σε joystick!!! 🎶🎵Επίσης δημιουργούμε μουσική bongos με το Makey Makey.🎶🎵
Με το κιτ εφευρεσεων του 21ου αιώνα makey makey μετατρέπουμε σε TouchPads οποιοδήποτε αντικείμενο. Προϋπόθεση να μπορεί το αντικείμενο να άγει έστω και μια ελάχιστη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος.⚡️⚡️

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Έξυπνα παιδιά , Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης!!

❇1ο Κέντρο Κεντάυρων 15Β, πλησίον πλατείας Εβραίων
Τηλ. 2410 254254 & 6906975369
❇2ο Κέντρο Μανδηλαρά 108 & Υψηλάντου, Άγιος Κωνσταντίνος.
Τηλ. 2410 552242 & 6906975369
📩info@exypna.gr
www.exypna.gr