Ενημέρωση

🐝Επικονιαση – Lego wedo2!!🐝

🤖Ρομποτική στα Έξυπνα Παιδιά!!🤖
🐝Επικονιαση – Lego wedo2!!🐝
Αυτή την φορά μιλήσαμε και μάθαμε όλα όσα πρέπει για την επικονίαση. Επικονίαση ονομάζεται η διαδικασία μέσω της οποίας πραγματοποιείται η γονιμοποίηση στα φυτά. 🌻🌻
Με το κιτ Lego wedo2 μοντελοποιησαμε τη σχέση ενός επικονιαστη (π.χ. Μέλισσα) 🐝🐝και ενός ανθους 🥀🥀κατά τη φάση της αναπαραγωγής. Μελετήσαμε τα μέρη ενός ανθους, τους τρόπους με τους οποίους τα ζώα βοηθούν τα φυτά να αναπαραχθούν και για τη γονιμοποίηση των λουλουδιών μέσω της επικονιασης.🌻🌻Και φυσικά πάντα με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας απέναντι στον COVID-19!!!

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Έξυπνα παιδιά , Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης!!

❇1ο Κέντρο Κεντάυρων 15Β, πλησίον πλατείας Εβραίων
Τηλ. 2410 254254 & 6906975369
❇2ο Κέντρο Μανδηλαρά 108 & Υψηλάντου, Άγιος Κωνσταντίνος.
Τηλ. 2410 552242 & 6906975369
📩info@exypna.gr
www.exypna.gr