Ενημέρωση

Δεξιότητες δια βίου μάθησης& παιδί: Ποιες είναι και ποια η σημασία τους στη ζωή του;

Δεξιότητες δια βίου μάθησης& παιδί: Ποιες είναι και ποια η σημασία τους στη ζωή του;
H εκπαιδευτικός των Έξυπνων Παιδιών Βασιλική Τζίκα, εξηγεί ποιες είναι οι Δεξιότητες δια βίου μάθησης και ποια η σημασία τους στη ζωή των παιδιών!!!
Η σύγχρονη ελληνική και διεθνής εκπαιδευτική πραγματικότητα τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης και καλλιέργειας ενός εύρους δεξιοτήτων.Παλαιότερα, εγγράμματος άνθρωπος θεωρούνταν όποιος είχε γνώσεις γραφής, ανάγνωσης και μαθηματικών.Πλέον, στις μέρες μας, στον 21ο αιώνα, ζώντας στην κοινωνία της γνώσης, τα παιδιά έχοντας ως απαραίτητη βάση αυτές τις γνώσεις,είναι σημαντικό να καλλιεργήσουν και δεξιότητες- εφόδια για όλη τους τη ζωή, για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.
Οι δεξιότητες για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο που ακολουθεί χαρακτηρίζονται ως διαθεματικές και δια βίου μάθησης. Διαθεματικές γιατί συνδέονται με όλους τους γνωστικούς τομείς και διαπνέουν κάθε μάθημα και δια βίου γιατί συνοδεύουν και υποστηρίζουν το παιδί σε όλα τα στάδια της παιδικής και ενήλικης ζωής του, σε όλες του τις δραστηριότητες, ως ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ εκπαίδευσης, εργασίας και προσωπικής ανάπτυξης και συμπεριφοράς.Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «Έξυπνα Παιδιά» αποτελεί παράδειγμα καλλιέργειας διαθεματικών δεξιοτήτων δια βίου μάθησης με καινοτόμες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του.

Αναλυτικότερα, οι διαθεματικές δεξιότητες δια βίου μάθησης είναι:
📍Επίλυση προβλήματος:Μαθαίνει πώς να εντοπίζει, να παρατηρεί και να αναλύει πτυχές ενός προβλήματος και να δρα ενεργά προς την επίλυσή του.
📍Κριτική σκέψη:Μαθαίνει πώς να εκφράζει σωστά την άποψή του με επιχειρήματα, να αξιολογεί πληροφορίες και να αναστοχάζεται κριτικά.
📍Δημιουργικότητα:Μαθαίνει πώς να υιοθετεί έναν ευέλικτο και δημιουργικό τρόπο σκέψης και ιδεών και να αφουγκράζεται το ένστικτό του.
📍Επικοινωνία και συνεργασία:Μαθαίνει πώς να επικοινωνεί (προφορικά ή γραπτά) και πώς να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους άλλους σε ποικίλα περιβάλλοντα.
📍Αυτορρύθμιση μάθησης:Μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί κατάλληλα στρατηγικές μάθησης και πώς να αξιολογεί το αποτέλεσμα και τον εαυτό του για την επίτευξη των στόχων του.
📍Ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά ζητήματα:Μαθαίνει πώς να αντιμετωπίζει και πώς να συμπεριφέρεται με ενσυναίσθηση και σεβασμό σε διαφορετικές καταστάσεις.
Αυτές οι δεξιότητες καλλιεργούνται εν δυνάμει εντός σχολείου αλλά και εκτός, σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Ένα τέτοιο παράδειγμα καλλιέργειας διαθεματικών δεξιοτήτων δια βίου μάθησης με καινοτόμες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του αποτελεί και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «Έξυπνα Παιδιά». Οι θεματικές περιοχές των δράσεών του αφορούν τομείς όπως:

✅Αρχιτεκτονική
✅Ρητορική/ δημιουργικός λόγος
✅Ρομποτική/ μηχανολογία
✅Χημεία και πειράματα
✅Συναισθηματική νοημοσύνη
✅Σκάκι
✅Εικαστικά
✅Θέατρο/ κίνηση/ χορός
✅Αυτοάμυνα
✅Master chef & υγιεινή διατροφή
✅Παραδοσιακοί χοροί
✅Survivor & zumba

Κάθε παιδί καλλιεργεί αυτόνομα με βάση το δικό του ρυθμό τις διαθεματικές δεξιότητες δια βίου μάθησης, αναπτύσσει πολύπλευρα την προσωπικότητά του με γνώμονα ερεθίσματα της πολλαπλής νοημοσύνης και εντοπίζει το δικό του ταλέντο που μπορεί να το οδηγήσει σε μελλοντική επιτυχία στην ενήλικη ζωή του, καθώς πλέον σε μια αναζήτηση εργασίας η πλειοψηφία των αγγελιών ζητά πέραν των βασικών πτυχίων/ γνώσεων και δεξιότητες δια βίου μάθησης, οι οποίες καλλιεργούνται από την παιδική ηλικία.
Διαμορφώνει ένα νέο, καινοτόμο και πρωτοποριακό εξωσχολικό πλαίσιο εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης, εφοδιάζοντας τα παιδιά κάθε ηλικίας με δεξιότητες ζωής.
Από:
Βασιλική Τζίκα
Εκπαιδευτικός του ΚΔΑΠ
Έξυπνα Παιδιά
Υποψήφια Διδάκτωρ ΠΤΔΕ, ΠΘ
Υπότροφος ΕΛΙΔΕΚ