Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έξυπνα Παιδιά – ΚΔΑΠ

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή

Στοιχεία Γονέα ή Κηδεμόνα

Στοιχεία Μαθητή/-τριας

Διεύθυνση Κατοικίας

Προηγούμενη συμμετοχή σε ΚΔΑΠ

ΝαιΌχι

Τηλέφωνα Επείγουσας Ειδοποίησης

Επιθυμητές Δραστηριότητες